1 Poschodie

Poschodie
Počet izieb
Cena
Názov Poschodie Počet izieb Byt (m²) Terasa (m²) Balkón / Logia (m²) Exteriér (m²) Spolu (m²) Cena s DPH
A.1.1 1 3 60,79 76,1 - 76 136,89 -
A.1.2 1 3 74,25 56,39 - 56 130,64 -
A.1.3 1 2 66,29 122,93 - 122 189,22 -
A.1.4 1 2 48,46 - 2,64 2 53,3 -
A.1.5 1 2 48,46 - 2,64 2 53,3 -